Δικαιώματα

Β.Αποστόλου: Αναγκαία η αναδιανομή των δικαιωμάτων της KAΠ

Η διαβούλευση για την προγραμματική περίοδο 2021-27 θα οριοθετηθεί από τη συνολική στρατηγική και το δημοσιονομικό πλαίσιο που θα χαραχτεί στην Ε.Ε.

Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης στους νέους αγρότες

Ενεργοί Γεωργοί, κατά προτεραιότητα Νεαρής Ηλικίας εώς 40 ετών και Νεοεισερχόμενοι, με επιλέξιμες εκτάσεις είναι οι δικαιούχοι Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ) από το Εθνικό Απόθεμα.

Γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έως 4,5%

Οι περιπτώσεις χορήγησης δικαιωμάτων σε νέους γεωργούς, που αρχίζουν τη δραστηριότητά τους από το 2017.

Π. Βραντζά: Εθνικό απόθεμα δικαιωμάτων ενίσχυσης

Τα δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα, κατανέμονται από τα κράτη μέλη.

ΟΠΕΚΕΠΕ: για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017

Η πρόσβαση στην “Καρτέλα Αγρότη” πραγματοποιείται με τους ισχύοντες κωδικούς των γεωργών για τις εφαρμογές ΕΑΕ 2017 ή ΜΔΒΕ 2017.

Δόθηκε παράταση για τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης έτους 2017 ως την Παρασκευή, 30/06/2017.

Καθορισμός λεπτομερειών της διαδικασίας μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2017, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 9η Ιουνίου 2017.

Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων καθώς και υποβολή αίτησης ΟΣΔΕ του 2017

Επομένως, καλούμε ΟΛΟΥΣ τους παραγωγούς που επιθυμούν να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους.

Έναρξη μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017

Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης είναι η 9η Ιουνίου 2017.