Δικαιώματα

Ανακοίνωση για τα ανενεργά δικαιώματα οιναμπέλων

Τα ανενεργά δικαιώματα φύτευσης πρόκειται να διαγραφούν οριστικά μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Ανενεργά Δικαιώματα Αναφύτευσης Οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Τα χορηγούμενα Δικαιώματα Αναφύτευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους κατόχους τους για φύτευση νέων αμπελώνων ή να μεταβιβαστούν έως 31/12/2015

Έλεγχος στο αμπελουργικό μητρώο για ανενεργα δικαιώματα

Με σκοπό την επικαιροποίηση της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας και προκειμένου να μην χαθούν δικαιώματα εκτάσεων οιναμπέλων.

Χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015

Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων μεταβολών όσον αφορά στην χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 2015.

Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης

Η μεταβίβαση δικαιώματος λήψης είναι ιδιαίτερα ελκυστική για γεωργούς.

Λίγος χρόνος απομένει για τη διάσωση δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων αμπελιών με αδρανή δικαιώματα φύτευσης

Σημαντικές ρυθμίσεις για το νέο καθεστώς αδειών φύτευσης προβλέπονται στο σχέδιο κανονισμού εκτελεστικής πράξης .

Αιτήσεις Χορήγησης Δικαιωμάτων Φύτευσης Οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό έτους 2014

Η προθεσμία κατάθεσης Αιτήσεων για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης Οιναμπέλων από το Εθνικό Αποθεματικό λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2014 .

Σύσκεψη των υπηρεσιών του ΥΑΑΤ ζητά η ΚΕΟΣΟΕ για τη διάσωση των δικαιωμάτων φύτευσης αμπέλων

Συνεπώς όσα δικαιώματα φύτευσης, ευρίσκονται στα χέρια των παραγωγών ή στο Εθνικό αποθεματικό έως 31.12.2015 .

Επιπλέον μπόνους για τους νέους αγρότες, με την αύξηση της αξίας των δικαιωμάτων

Αξιοποιεί όλα τα διαρθρωτικά εργαλεία της Νέας ΚΑΠ για την ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας την περίοδο 2014-2020.

Αιτήσεις για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου

Η σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Καστοριάς και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.