Δραση


1η Τροποποίηση της ΥΑ για τον καθορισμό του θεσμικού πλαισίου των γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων

Ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης στη δράση κατά την πρόσκληση είναι μεγαλύτερος του προϋπολογισμού της πρόσκλησης.

Το 67% των Ευρωπαίων θέλουν περισσότερες δράσεις για το περιβάλλον από την ΕΕ

Το περιβάλλον και η προστασία του αποτελούν μια από τις βασικές προτεραιότητες, για την ΕΕ.

Δράση για το κλίμα

Η Επιτροπή χαράσσει στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν.