Εισφορες

Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές

Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου αυτού.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις ασφαλιστικές εισφορές αγροτών

Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται, επίσης, κατά 33,3%, στο 12% από 18%.

Αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών

Πλέον το ασφάλιστρο κύριας σύνταξης των αγροτών του πρ. ΟΓΑ θα ακολουθήσει νέα μεταβατική περίοδο, ώστε να συγκλίνει στο 13,3% και όχι στο 20%.

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε αγρότες»

Η διαδικασία έχει ήδη τεθεί σε παραγωγική λειτουργία και στο προσεχές μέλλον θα υλοποιηθεί εκ νέου σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης.

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Σεπτεμβρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Σεπτεμβρίου 2018 των Αγροτών.

Από 1/1/2019 μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τους αγρότες

Δηλαδή το ασφάλιστρο μειώνεται κατά περίπου 35%.

ΕΦΚΑ: διευκρινίσεις για τον ορθό υπολογισμό χρόνου ασφάλισης και εισφορών

Με τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές του έτους.

Έως τις 10 Οκτωβρίου η πληρωμή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ

Την παράταση του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2017, έως τις 10 Οκτωβρίου 2018.

Επανάληψη διαδικασίας Πίστωσης Τραπεζικού Λογαριασμού με ποσό επιστροφής από εκκαθάριση εισφορών έτους 2017

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει  ότι την  28  Σεπτεμβρίου 2018,  θα πραγματοποιηθεί τελευταία ροή επιστροφής ποσών από την εκκαθάριση  ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017.

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Αυγούστου 2018 για τους αγρότες

Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Παρασκευή  28.9.2018.