Εξισωτική αποζημίωση

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την εξισωτική αποζημίωση

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και οι πιστοποιημένες «πύλες εισόδου».

Συζήτηση για το πρόβλημα με την εξισωτική αποζημίωση

Θετικά αποτελέσματα είχε η συνάντηση του Aντιπεριφερειάρχη Σερρών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καθυστέρηση της πληρωμής της προκαταβολής της εξισωτικής αποζημίωσης

Πολλοί παραγωγοί με λίγες ζωικές μονάδες πήραν μεγαλύτερο ποσό εξισωτικής αποζημίωσης σε σχέση με κάποιους.

Αύριο θα καταβλήθεί η προκαταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης του 2015

Αλλα 100 εκατ. ευρώ για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Αλιείας

Άλλα 104 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμές της εξισωτικής του 2014

Ας σημειωθεί ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, στο ακέραιο, χωρίς καμία μείωση ή παρακράτηση.

Ανώτερο όριο τα 7.500 ευρώ στην εξισωτική για το 2014 – 2015

Tο μέγιστο ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν οι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης θα πλησιάζει τα 7.500 ευρώ.

Πότε θα πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι με ειδικά δικαιώματα;

Πότε θα ανακοινωθεί η μορφή και το ύψος των ενισχύσεων που αναλογεί σε κάθε κτηνοτρόφο με ειδικά δικαιώματα.

Μετατίθενται για Δεκέμβριο οι πληρωμές

Θα δημοσιοποιηθεί η κατανομή των δικαιωμάτων και στη συνέχεια, μέχρι την Παρασκευή 4/12.

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου για να καταβληθεί η προκαταβολή της εξισωτικής

Όσοι κτηνοτρόφοι επιλέξουν να απογράψουν το ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων της εκμετάλλευσής τους ηλεκτρονικά .

Έως 30/9 τα δικαιολογητικά για την Εξισωτική

Nα ενταχθούν στα μέτρα της Εξισωτικής Αποζημίωσης και να λάβουν το ποσό της ενίσχυσης που τους αναλογεί.

Ήταν λάθος ο αγροτικός ΕΝΦΙΑ

Όσον αφορά στην εξισωτική αποζημίωση είναι προς τιμήν σας η αναγνώριση του λάθους.