Ελαιουργείο

Ειδήσεις

Πρόταση για αγορά του παλιού ελαιουργείου

Την απόφαση να εξετάσει τη δυνατότητα αγοράς του παλιού ελαιουργείου του Συνεταιρισμού Ροδιάς που βρίσκεται μέσα στον οικισμό, έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου στην τελευταία του συνεδρίαση.


Προστασία του περιβάλλοντος από τα απόβλητα των ελαιουργείων

Σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων ελαιουργείων (ελαιοπυρήνας).

Τα απόβλητα των ελαιουργείων, βασική πηγή ρύπανσης

Μία από τις κύριες πηγές ρύπανσης είναι η διάθεση των αποβλήτων των ελαιουργείων στα ποτάμια οικοσυστήματα με τα συμπεράσματα της έκθεσης - έρευνας του ΕΛΚΕΘΕ