Ελληνικο

Ειδήσεις

Συνάντηση Μ. Βορίδη με εκπροσώπους της Ε.Δ.Ο.A.O.

Ο Υπουργός κατανόησε την αναγκαιότητα της βελτίωσης των κριτηρίων κατανομής των δικαιωμάτων φύτευσης.


Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές αν θέλουν να αγοράζουν ελληνικό γάλα

"Προέλευση γάλακτος : Όνομα χώρας", στην περίπτωση που το γάλα προέρχεται από μία μόνο χώρα, είτε της ΕΕ ή χώρα εκτός ΕΕ, π.χ. "Προέλευση γάλακτος : (όνομα μιας χώρας προέλευσης)".

Συνεχίζει η αρνητική ανάπτυξη των εκτάσεων του ελληνικού αμπελώνα

Η αύξηση των εκτάσεων κατά 764 στρέμματα και ποσοστό 0,12% θεωρείται αρνητική κατ’ ουσία νέες Άδειες Φύτευσης για 18.900 στρέμματα και μόλις η περίοδος 2017/2018.

Gateway to Greek Olive Oil Celebrates 2nd Anniversary

And so Greek Liquid Gold was born, and it grew and thrived.

Σ. Φάμελλος: "Σχεδιάζουμε την παραγωγική μηχανή των ελληνικών δασών "

Η διαδικασία χάραξης της ΕΣΔ ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, όταν η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος έθεσε τις δικές της προτεραιότητες για το μέλλον των ελληνικών δασών τα επόμενα 20 χρόνια.

Ελληνικό σήμα διεκδικούν οι ελληνικές επιχειρήσεις

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις η αξιοποίηση του ελληνικού σήματος αποτελεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα τόσο στην εσωτερική αγορά έναντι εισαγόμενων προϊόντων όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

«Αύξηση της αξίας της βαμβακοκαλλιέργειας»

Διοργανώνουν την 2η ετήσια ημερίδα για την Ποιότητα του Ελληνικού Βαμβακιού .