Εμποριο

Ανακοίνωση για το υπαίθριο εμπόριο

Επήλθαν αλλαγές στο Ν.4262/2014 που αφορά το υπαίθριο εμπόριο.

Η ΕΣΕΕ συμμετέχει στον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου

Με στόχο οι επισκέπτες του καλοκαιριού να γίνουν πελάτες όλου του χρόνου.

Καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας καπνικών προϊόντων

Οι έμμεσοι φόροι είναι εξ ορισμού άδικοι και στόχος μας είναι να αποτελέσουν ένα μικρό μόνο μέρος σε σχέση με τους άμεσους.

Συμπληρωματική κλήρωση για θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου Θέρμης

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης.

Οι επιπτώσεις του Brexit στο εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας

Πέπλο αβεβαιότητας απλώνεται πάνω από την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και το παγκόσμιο εμπόριο.

Έκκληση του Α.Σ. Κορωπίου για την έκδοση απόφασης του υπ. Οικονομικών για την δυνατότητα εμπορίας ξυδιού λόγω ΕΦΚ

Απαιτείται η έκδοση από την υπηρεσία σας, σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου προς τα τελωνεία.

Ανανέωση άδειας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους επαγγελματικής άδειας που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση ανανέωσης της αδείας τους .

Κλήρωση αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2015

Θα διενεργηθεί κλήρωση σαράντα τεσσάρων (44) αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2015 .

Διενέργεια κλήρωσης για θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη χορήγηση αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους του Δήμου.

Κλήρωση αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2015

την αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Ευρεία διάδοση του γεωγραφικού αποκλεισμού στην ΕΕ

Το ηλεκτρονικό εμπόριο δείχνουν ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός είναι ευρέως διαδεδομένος στην ΕΕ.