Εμποριο

Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Πρόκειται για τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

''Ηλεκτρονικό εμπόριο''

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο ''ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ''.

Η ΕΣΕΕ ενημερώνει για τον Κώδικα Δεοντολογίας στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Προστασία ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Έναρξη ισχύος ιστορικής συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Η συμφωνία έχει φτάσει το προκαθορισμένο όριο των 110 μελών του ΠΟΕ που απαιτούνται για την άμεση έναρξη ισχύος της.

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το υπαίθριο εμπόριο

Ακόμη προβλέπεται ότι για την άσκηση του επαγγέλματός τους οι κάτοχοι αδειών υπαιθρίου εμπορίου .

Παράταση της ανανέωσης των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

Οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δε δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 01-04-2017.

Αναπροσαρμογή των διοικητικών κυρώσεων για το υπαίθριο εμπόριο

Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 4264/2014, τροποποιώντας την Α2-797/29.8.2014.

«Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

. Το εν λόγω Υπομέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Εγκρίθηκε από την επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ η CETΑ

CETA: «Αυτή η εμπορική συμφωνία βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές και των δύο πλευρών»

Εξελίξεις για το διεθνές γεωργικό εμπόριο

Αναφέρθηκαν στους μεθοδολογικούς περιορισμούς της μελέτης οι οποίοι παρεμποδίζουν την εξαγωγή απτών συμπερασμάτων.

Αιτήσεις για άδειες υπαίθριου πλανόδιου στην Π.Ε. Ιωαννίνων

“Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις”.