Εμποριο

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό»

Ενισχύονται δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους.

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση 4.2.2

Στόχος της δράσης μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή.

Nα δοθεί αμέσως στις Περιφέρειες η δυνατότητα να προκηρύξουν το Υπομέτρο 4.2 «Επενδύσεις στη μεταποίηση»

Ζητεί ν’ αυξηθεί το ποσό που εκχωρείται στις Περιφέρειες για το συγκεκριμένο Υπομέτρο, εκφράζει την αντίθεσή της στο να προχωρήσουν οι δράσεις της μεταποίησης .

Αύξηση εμφάνισε το χονδρικό εμπόριο

Σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση κατά 4,4% έναντι του δ’ τριμήνου.

Με 120 εκατ. ευρώ ενισχύονται επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης δύναται να ανέρχονται από 600 χιλ. € έως 5 εκ. €.

Το Μάιο ξεκινούν αιτήσεις για την μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Η δημόσια Ενίσχυση της 1ης πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000€ .

170 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη αγροτικών προϊόντων

Με ιδιαίτερη μέριμνα για διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες, χωρίς να αφήνει περιθώρια για ερμηνείες.

ΕΛΣΤΑΤ: το λιανικό εμπόριο της χώρας το 2017 ξεκίνησε με μείωση 0,1%

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης κύκλου εργασιών σημείωσε αύξηση 0,7% τον Ιανουάριο εφέτος σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016.

Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Πρόκειται για τον Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

''Ηλεκτρονικό εμπόριο''

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο ''ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ''.

Η ΕΣΕΕ ενημερώνει για τον Κώδικα Δεοντολογίας στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Προστασία ανηλίκων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.