Εμποριο

Εξελίξεις για το διεθνές γεωργικό εμπόριο

Αναφέρθηκαν στους μεθοδολογικούς περιορισμούς της μελέτης οι οποίοι παρεμποδίζουν την εξαγωγή απτών συμπερασμάτων.

Αιτήσεις για άδειες υπαίθριου πλανόδιου στην Π.Ε. Ιωαννίνων

“Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις”.

Εν αναμονή της διαβούλευση του νομοσχεδίου για το υπαίθριο εμπόριο

Ξεκινά πιθανότατα εντός της εβδομάδας η δημόσια διαβούλευση επί του νομοσχεδίου για το υπαίθριο εμπόριο.

Παράταση κατάθεσης των δικαιολογητικών για τους δικαιούχους αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Η προηγούμενη προθεσμία έληξε στις 10 Νοεμβρίου 2016 και με τη νέα απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ανασκόπηση του ελληνικού εμπορίου για το 2016 από την ΕΣΕΕ

Αποτύπωση των κυριότερων επιπτώσεων σε τομείς όπως η φορολογία, το ασφαλιστικό, οι εργασιακές σχέσεις, η πρόσβαση στη ρευστότητα/διευθέτηση.

Ο Φάμελλος συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος

Το κύριο θέμα του Συμβουλίου ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών.

ΕΣΕΕ:για τις προωθούμενες στην Ε.Ε. νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις στήριξης του ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι παραπάνω εξελίξεις καθιστούν επιτακτικότερη από ποτέ την αποδοχή πάγιων αιτημάτων του ελληνικού εμπορίου.

Το παρεμπόριο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα για το λιανικό εμπόριο στη χώρα μας

Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα αυτή της προσπάθειας έχουν γίνει αισθητά.

ΙΟΒΕ: βελτιώθηκε το λιανικό εμπόριο

Στο Λιανικό Εµπόριο, οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αυξάνονται

Αύξηση στο χονδρεμπόριο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016

Η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία.

Μ. Τζελέπης: για τις υπαίθριες άδειες εμπορίου

Συμφωνεί και αποδέχεται το πρόβλημα της μη έκδοσης νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου .