Εμποριο

Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

Παραγωγική άδεια άσκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.

Ο Μ. Τζελέπης αιτείται τροποποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου για την έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου

Οι νέοι γεωργοί, όταν εντάσσονταν στο πρόγραμμα ή ξεκινούσαν την αγροτική τους δραστηριότητα.

Παράταση χρόνου κατάθεσης δικαιολογητικών Υπαιθρίου Πλανόδιου Εμπορίου

Δηλαδή ως και την 10η Νοεμβρίου 2016 η υποβολή των δικαιολογητικών Β’ φάσης.

Ανακοίνωση για το υπαίθριο εμπόριο

Επήλθαν αλλαγές στο Ν.4262/2014 που αφορά το υπαίθριο εμπόριο.

Η ΕΣΕΕ συμμετέχει στον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρονικού εμπορίου

Με στόχο οι επισκέπτες του καλοκαιριού να γίνουν πελάτες όλου του χρόνου.

Καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας καπνικών προϊόντων

Οι έμμεσοι φόροι είναι εξ ορισμού άδικοι και στόχος μας είναι να αποτελέσουν ένα μικρό μόνο μέρος σε σχέση με τους άμεσους.

Συμπληρωματική κλήρωση για θέση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου Θέρμης

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Θέρμης.

Οι επιπτώσεις του Brexit στο εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας

Πέπλο αβεβαιότητας απλώνεται πάνω από την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά και το παγκόσμιο εμπόριο.

Έκκληση του Α.Σ. Κορωπίου για την έκδοση απόφασης του υπ. Οικονομικών για την δυνατότητα εμπορίας ξυδιού λόγω ΕΦΚ

Απαιτείται η έκδοση από την υπηρεσία σας, σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου προς τα τελωνεία.