Εμποριο

Έναρξη ισχύος ιστορικής συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Η συμφωνία έχει φτάσει το προκαθορισμένο όριο των 110 μελών του ΠΟΕ που απαιτούνται για την άμεση έναρξη ισχύος της.

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το υπαίθριο εμπόριο

Ακόμη προβλέπεται ότι για την άσκηση του επαγγέλματός τους οι κάτοχοι αδειών υπαιθρίου εμπορίου .

Παράταση της ανανέωσης των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

Οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δε δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 01-04-2017.

Αναπροσαρμογή των διοικητικών κυρώσεων για το υπαίθριο εμπόριο

Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 4264/2014, τροποποιώντας την Α2-797/29.8.2014.

«Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

. Το εν λόγω Υπομέτρο αφορά στη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Εγκρίθηκε από την επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του ΕΚ η CETΑ

CETA: «Αυτή η εμπορική συμφωνία βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές και των δύο πλευρών»

Εξελίξεις για το διεθνές γεωργικό εμπόριο

Αναφέρθηκαν στους μεθοδολογικούς περιορισμούς της μελέτης οι οποίοι παρεμποδίζουν την εξαγωγή απτών συμπερασμάτων.

Αιτήσεις για άδειες υπαίθριου πλανόδιου στην Π.Ε. Ιωαννίνων

“Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις”.

Εν αναμονή της διαβούλευση του νομοσχεδίου για το υπαίθριο εμπόριο

Ξεκινά πιθανότατα εντός της εβδομάδας η δημόσια διαβούλευση επί του νομοσχεδίου για το υπαίθριο εμπόριο.

Παράταση κατάθεσης των δικαιολογητικών για τους δικαιούχους αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Η προηγούμενη προθεσμία έληξε στις 10 Νοεμβρίου 2016 και με τη νέα απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ανασκόπηση του ελληνικού εμπορίου για το 2016 από την ΕΣΕΕ

Αποτύπωση των κυριότερων επιπτώσεων σε τομείς όπως η φορολογία, το ασφαλιστικό, οι εργασιακές σχέσεις, η πρόσβαση στη ρευστότητα/διευθέτηση.