Εμποριο

Ανανέωση άδειας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους επαγγελματικής άδειας που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση ανανέωσης της αδείας τους .

Κλήρωση αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2015

Θα διενεργηθεί κλήρωση σαράντα τεσσάρων (44) αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2015 .

Διενέργεια κλήρωσης για θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη χορήγηση αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους του Δήμου.

Κλήρωση αδιάθετων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2015

την αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Ευρεία διάδοση του γεωγραφικού αποκλεισμού στην ΕΕ

Το ηλεκτρονικό εμπόριο δείχνουν ότι ο γεωγραφικός αποκλεισμός είναι ευρέως διαδεδομένος στην ΕΕ.

Χορήγηση 342 νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Πλέον χορηγούνται οι νέες άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου για σχεδόν όλη τη γκάμα των εμπορευόμενων προϊόντων.

Χορήγηση της άδειας Υπαιθρίου Πλανοδίου Εµπορίου

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας Υπαιθρίου Πλανοδίου Εµπορίου και είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα.

Πάταξη της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών

Τα τελευταία έτη, σημειώθηκε δραματική αύξηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών.

Μείωση κατά 0,1% του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο

Επιστολή για την κατάργηση του εμπορίου γούνας

Καλώντας τον υπουργό να τις καταδικάσει και να αποτρέψει μελλοντικές παρόμοιες ενέργειες .

Ποιους αγρότες έχετε καλέσει στην συνεδρίαση και με ποια κριτήρια;

«Συζήτηση των μελών της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα του αγροτικού χώρου»