Εμποριο

Ο Φάμελλος συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος

Το κύριο θέμα του Συμβουλίου ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών.

ΕΣΕΕ:για τις προωθούμενες στην Ε.Ε. νέες φορολογικές μεταρρυθμίσεις στήριξης του ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι παραπάνω εξελίξεις καθιστούν επιτακτικότερη από ποτέ την αποδοχή πάγιων αιτημάτων του ελληνικού εμπορίου.

Το παρεμπόριο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα για το λιανικό εμπόριο στη χώρα μας

Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα αυτή της προσπάθειας έχουν γίνει αισθητά.

ΙΟΒΕ: βελτιώθηκε το λιανικό εμπόριο

Στο Λιανικό Εµπόριο, οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αυξάνονται

Αύξηση στο χονδρεμπόριο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016

Η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα στοιχεία.

Μ. Τζελέπης: για τις υπαίθριες άδειες εμπορίου

Συμφωνεί και αποδέχεται το πρόβλημα της μη έκδοσης νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου .

Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

Παραγωγική άδεια άσκησης πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.

Ο Μ. Τζελέπης αιτείται τροποποίηση του Νομοθετικού Πλαισίου για την έκδοση νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου

Οι νέοι γεωργοί, όταν εντάσσονταν στο πρόγραμμα ή ξεκινούσαν την αγροτική τους δραστηριότητα.

Παράταση χρόνου κατάθεσης δικαιολογητικών Υπαιθρίου Πλανόδιου Εμπορίου

Δηλαδή ως και την 10η Νοεμβρίου 2016 η υποβολή των δικαιολογητικών Β’ φάσης.