Ενιαία Ενίσχυση

ΑΙΧΜΕΑΣ: για την παράταση δηλώσεων ΟΣΔΕ

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία για να μην υποστούν οι αγρότες μας.

Τέθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία για την ενημέρωση των κληρονόμων - γεωργών

Πρόκειται ουσιαστικά για γεωργούς, στους οποίους χορηγήθηκαν πρώτη φορά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης.

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2015

Σχετικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2015 μέσω της on-line εφαρμογής υποβολής του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δικαιολογητικά για Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης

Η διαδικασία υποβολής αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης- δήλωσης ΟΣΔΕ 2015 ξεκίνησε.

Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2015

Η ηλεκτρονική υπηρεσία (on line) υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2015.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναλυτικές οδηγίες για την ΟΣΔΕ 2015

Οδηγίες για την διαδικασία υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 (ΟΣΔΕ) & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πληρωμή της Εξόφλησης της Ενιαίας Ενίσχυσης

Πληρωμή της Εξόφλησης της Ενιαίας Ενίσχυσης

Ανακοίνωση σχετικά με το Kαθεστώς Eνιαίας Eνίσχυσης

Το συνολικό ποσό που έχει ήδη χορηγηθεί για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014 ανέρχεται σε 1.823.000.000€ ήτοι 97%.

Παρέμβαση Αυγενάκη για τις εξισωτικές των κτηνοτρόφων και την ενιαία ενίσχυση των αγροτών

Πέραν της μεγάλης καθυστέρησης που προέκυψε στην καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες, παρατηρήθηκε και μείωση στα ποσά.

ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα το τσεκ απο τις επιδοτήσεις

Παράλληλα ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανοίξει σήμερα την εφαρμογή που μπορούν οι αγρότες ηλεκτρονικά να κάνουν έλεγχο με το ΑΦΜ τους για τις περιπτώσεις λάθους στην ΟΣΔΕ ή τυχόν προβλημάτων που μπορεί να έχουν εντοπιστεί.