Ενιαία Ενίσχυση

Β. Αποστόλου: έως τις 25 Οκτωβρίου η πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης

Η άμεση καταβολή του ποσού των ενισχύσεων σε δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους σε ποσοστό 70%.

ΕΛΚ: Καμία μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μέχρι να ξεκαθαριστεί το Brexit

Η μελλοντική ΚΑΠ πρέπει να ενθαρρύνει τη βελτίωση της οικονομικής οργάνωσης του γεωργικού τομέα.

Από τις 16 Οκτωβρίου και μετά θα πληρωθεί το 70% των άμεσων ενισχύσεων

Η εν λόγω συμφωνία καλύπτει τις άμεσες ενισχύσεις και ορισμένες πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης για τους γεωργούς

ΟΠΕΚΕΠΕ: για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017

Η πρόσβαση στην “Καρτέλα Αγρότη” πραγματοποιείται με τους ισχύοντες κωδικούς των γεωργών για τις εφαρμογές ΕΑΕ 2017 ή ΜΔΒΕ 2017.

Για ποιο λόγο αυξήθηκε η παρακράτηση βασικής ενίσχυσης υπέρ του Εθνικού Αποθέματος από 3% σε 4,5%;

Χιλιάδες παραγωγοί, πάνω από 50.000 αγρότες, στην ελληνική επικράτεια δεν ενεργοποίησαν τα δικαιώματα τους για ενιαία ενίσχυση, συνεπώς, τα ποσά από την απώλεια των δικαιωμάτων αυτών.

Γραμμική μείωση της αξίας όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ύψους 2%

Οι δικαιούχοι ωφελούνται από το Εθνικό Απόθεμα μία φορά στην περίοδο 2015-2020 υποβάλλοντας σχετικό αίτημα με την ΕΑΕ.

Διαδικασία διόρθωσης πιθανών σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017

Η διαδικασία της αποσφαλμάτωσης θα είναι συνεχής γι’ αυτό παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά με τους κωδικούς σας για σφάλματα που πιθανόν να προκύψουν.

Εως σήμερα οι δηλώσεις ΟΣΔΕ

Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις επιβαρρύνουν τον παραγωγό με 3% επι του τσεκ για κάθε μέρα καθυστέρησης.

Καθορισμός λεπτομερειών της διαδικασίας μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2017, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 9η Ιουνίου 2017.

Παράταση χρόνου υποβολής των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης

Mεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έως τις 15/06/2017.

Έναρξη μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2017

Καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και συνεπώς υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης είναι η 9η Ιουνίου 2017.