Ενιαία Ενίσχυση

Μετατίθενται για Δεκέμβριο οι πληρωμές

Θα δημοσιοποιηθεί η κατανομή των δικαιωμάτων και στη συνέχεια, μέχρι την Παρασκευή 4/12.

Β.Αποστόλου:καταβολή μέσα στον Νοέμβριο προκαταβολής δικαιωμάτων ύψους έως 70%

Η άμεση και έγκαιρη καταβολή – εξόφληση , όλων των ενισχύσεων που οφείλονται στους παραγωγούς, ακόμη και από το 2012.

Συνεχίζεται κανονικά η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2015

Στις πύλες εισαγωγής μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία.

Χάνει την επιδότηση όποιος δεν κάνει δήλωση ενιαίας ενισχυσης

Ο συνωστισμός που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι μεγάλος.

ΟΠΕΚΕΠΕ:για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης

Η εμπρόθεσμη υποβολή της ΕΑΕ 2015 έληξε στις 15-6-2015.

ΑΙΧΜΕΑΣ: για την παράταση δηλώσεων ΟΣΔΕ

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία για να μην υποστούν οι αγρότες μας.

Τέθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία για την ενημέρωση των κληρονόμων - γεωργών

Πρόκειται ουσιαστικά για γεωργούς, στους οποίους χορηγήθηκαν πρώτη φορά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης.

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2015

Σχετικά με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2015 μέσω της on-line εφαρμογής υποβολής του πληροφοριακού συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.