Ενίσχυση

Καθορίστηκε το ύψος ενίσχυσης γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2015.

Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

Δομή που χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη εξάρτησή τους από τη γεωργική-κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Αιτήσεις Μεταβιβάσεων Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016

Οι αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Χορήγηση στρεµµατικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές φασολιών

Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές φασολιών ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλµατος και εισοδηµάτων.

Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης για το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων

Ο ΕΛ.Γ.Α καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από Παρασκευή 13 Μαΐου 2016 έως και Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016.

Πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης

Ξεκίνησε να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων το υπόλοιπο 50% της Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2015 και το Πρασίνισμα.

Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα αγροτικής ενίσχυσης 2016

Το πρόγραμμα θα στηρίξει τις βελτιωτικές δράσεις έως δέκα συνεταιρισμών που αφορούν διαδικασίες παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης προϊόντων τους, με δωρεά εξοπλισμού.

«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Η περίοδος υποβολής διαρκεί από 29.03.2016 έως και 17.05.2016.

Β.Αποστόλου:για την ανάκτηση των ενισχύσεων από τους αγρότες

Εχουν μειώσει το ποσό που πρέπει να επιστραφεί στα 215 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αφορά 95.000 περίπου αγρότες.

Έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους

Η ενίσχυση αυτή χορηγείται ως μέτρο στήριξης των γεωργικών αγορών.