Ενίσχυση

Έκτακτη ενίσχυση σε κτηνοτρόφους

Η ενίσχυση αυτή χορηγείται ως μέτρο στήριξης των γεωργικών αγορών.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για ενίσχυση μελισσοκόμων

Η υποβολή αιτήσεων από τους μελισσοκόμους αρχίζει την 1η Μαρτίου 2016 και ολοκληρώνεται την 30η Απριλίου 2016.

Δράσεις ενίσχυσης διεθνών οικονομικών σχέσεων το 2016

Το Υπουργείο Εξωτερικών προγραμματίζει, εντός του τρέχοντος έτους δράσεις.

Παράταση του καθεστώτος εγγυήσεων για την Ελλάδα

Κρατικές ενισχύσεις: Παράταση του καθεστώτος τραπεζικής εγγύησης για την Ελλάδα

Προσωρινά Δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης

Το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης αντικαθίσταται από το έτος 2015.

Χορηγείται έκτακτη ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης για τυριά

Συνολικά για την Ελλάδα προβλέπεται μέγιστη ποσότητα 1880 τόνων.

«Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης»

Την άλλη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ.

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαδικτυακή ενημέρωση των γεωργών που υπέβαλλαν ΕΑΕ2015

Προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και η επόμενη διασταύρωση των στοιχείων με την τράπεζα να είναι επιτυχής.

Α. Μητροπούλου:Καταχρηστική η ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων

Η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα την ανάκτηση των ενισχύσεων από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς , τις οποίες το Δικαστήριο, έκρινε ως παράνομες.

Ν. Μαριάς: Άμεση ενίσχυση των Ελλήνων αγροτών

Και ο Νότης Μαριάς συνέχισε: «παρόλα αυτά θα πρέπει να δοθεί λύση στα μεγάλα προβλήματα της γεωργίας.