Ενίσχυση

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για φορείς πιστοποίησης - συντονισμού ΟΣΔΕ

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α' Βαθμού, Φορέων Β' Βαθμού & Φορέα Συντονισμού στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020»

«Εξετάζεται η ενίσχυση για μεταποίηση προϊόντων στον τομέα του οίνου»

Ειδικότερα, «στον τομέα της γεωργίας, όπως ορίζεται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στο τομέα της γεωργίας και δασοκομίας.

Εξόφλησης ενιαίας ενίσχυσης 2013, ύψους 1,046 δις €

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ διαβιβάστηκε το σχετικό αρχείο πληρωμής εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης 2013 για 680.000 δικαιούχους, με ποσό πληρωμής 1,046 δις ευρώ.

«Oι εισφορές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως κρατική ενίσχυση»

Η αμφισβήτηση των εθελοντικών και υποχρεωτικών εισφορών ως κρατικών ενισχύσεων φαίνεται να φτάνει στο τέλος της.