Ενισχυσεις

Πληρωμές ύψους 14.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 14.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 3.9 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 3.9 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2.8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2.8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 8.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 8.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 6.8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 6.8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 24.7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 24.7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι άμεσες ενισχύσεις στηρίζουν μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Οι χρηματικοί αυτοί πόροι αναμένεται να δώσουν βαθειά οικονομική ανάσα στα γεωργικά νοικοκυριά.

Πληρωμές ύψους 10 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 10 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ