Ενισχυσεις

Πληρωμές ύψους 3.6 εκατ. ευρώ

Πληρωμές ύψους 3.6 εκατ. ευρώ

Πληρωμές ύψους 12.4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 12.4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 55 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 55 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καταβάλλονται σήμερα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις 2017

Άμεσες ενισχύσεις συνολικού ποσού 54.746.121,80 ευρώ για τις αιτήσεις 2017.

Πληρωμές ύψους 3.6 κατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 3.6 κατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ελλάδα έχει πολλούς λόγους για να μην συμφωνεί με τη σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων

Έτσι θα εξασφαλισθεί η επίτευξη των κοινών μας στόχων και θα αποφευχθεί ο κίνδυνος επανεθνικοποίησης της ΚΑΠ..

Πληρωμές ύψους 1.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 1.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2.3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2.3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν εκχωρούνται οι οικονομικές ενισχύσεις σε τρίτους

Οι επιδοτήσεις δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε κανέναν άλλον πλην των δικαιούχων.