Ενισχυσεις

Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εγκρίθηκαν 600.000 ευρώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για ενίσχυση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων

Με την ως άνω ΚΥΑ πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες μεταβολές ώστε πόροι 600.000 ευρώ να διατεθούν στους φορείς .

Πληρωμές ύψους 4.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 22.6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 22.6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2.3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2.3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πιστοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς κατά ΙSO 9001:2015 για τις πληρωμές ενισχύσεων αγροτών

Η Τράπεζα Πειραιώς πιστοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων της νέας έκδοσης του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015.

Ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε πληγέντες αγρότες

Τα ποσά που αφαιρούνται μπορούν να επιστραφούν στους γεωργούς από τα κράτη μέλη από την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Πληρωμές ύψους 7.7 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 7.7 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 9.6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 9.6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ