Ενισχυσεις

Πληρωμή άμεσων ενισχύσεων και ειδικών μέτρων στήριξης για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου

Για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου για τις αιτήσεις 2017 συνολικού ποσού 190.251.393,47 ευρώ.

Πληρωμές ύψους 6.6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 16/03/2018 έως τις 19/03/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές.

Επιμένουμε για επαρκή χρηματοδότηση της νέας ΚΑΠ και διατήρηση των άμεσων ενισχύσεων των αγροτών

Το δεύτερο εξίσου σημαντικό σημείο για την Ελλάδα είναι το θέμα της επαρκούς χρηματοδότησης της ΚΑΠ.

Πληρωμές ύψους 11.9 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 11.9 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 09/03/2018 έως τις 13/03/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές.

Πληρωμές ύψους 3.6 εκατ. ευρώ

Πληρωμές ύψους 3.6 εκατ. ευρώ

Πληρωμές ύψους 12.4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 12.4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 55 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 55 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Καταβάλλονται σήμερα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις 2017

Άμεσες ενισχύσεις συνολικού ποσού 54.746.121,80 ευρώ για τις αιτήσεις 2017.

Πληρωμές ύψους 3.6 κατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 3.6 κατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ