Ενισχυσεις

Πληρωμές ύψους 1.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 1.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2.3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2.3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν εκχωρούνται οι οικονομικές ενισχύσεις σε τρίτους

Οι επιδοτήσεις δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε κανέναν άλλον πλην των δικαιούχων.

Πληρωμές ύψους 7.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 7.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 14.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 14.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 3.9 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 3.9 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2.8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2.8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ