Ενισχυσεις

Πληρωμές ύψους 9.6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 9.6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 1.8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 1.8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενισχύσεις 5,5 εκατ. ευρώ σε 16 φορείς για τη δράση «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»

«Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Πληρωμές ύψους 8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 1 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 1 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 5.4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 5.4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ