Ενισχυσεις

Πληρωμές ύψους 8.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 8.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 6.8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 6.8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 24.7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 24.7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι άμεσες ενισχύσεις στηρίζουν μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Οι χρηματικοί αυτοί πόροι αναμένεται να δώσουν βαθειά οικονομική ανάσα στα γεωργικά νοικοκυριά.

Πληρωμές ύψους 10 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 10 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 241.7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 241.7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 10 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 10 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Β. Αποστόλου: μετά το 2020 ΚΑΠ όλες οι εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ανοιχτές

Προχωρήσαμε στην υπηρέτηση των στρατηγικών μας επιλογών στη ζωική παραγωγή με τη διεύρυνση των συνδεδεμένων ενισχύσεων από τα 63 εκατ. στα 124.

Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εγκρίθηκαν 600.000 ευρώ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για ενίσχυση των καταφυγίων αδέσποτων ζώων

Με την ως άνω ΚΥΑ πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες μεταβολές ώστε πόροι 600.000 ευρώ να διατεθούν στους φορείς .

Πληρωμές ύψους 4.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ