Ενισχυσεις

Πληρωμές ύψους 2 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 22.6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 22.6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2.3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 2.3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πιστοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς κατά ΙSO 9001:2015 για τις πληρωμές ενισχύσεων αγροτών

Η Τράπεζα Πειραιώς πιστοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων της νέας έκδοσης του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015.

Ευρωπαϊκές ενισχύσεις σε πληγέντες αγρότες

Τα ποσά που αφαιρούνται μπορούν να επιστραφούν στους γεωργούς από τα κράτη μέλη από την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Πληρωμές ύψους 7.7 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 7.7 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 9.6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 9.6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 1.8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 1.8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ενισχύσεις 5,5 εκατ. ευρώ σε 16 φορείς για τη δράση «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία»

«Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Πληρωμές ύψους 8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 8 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ