Ενισχυσεις

Πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 1 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 1 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 7 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 5.4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 5.4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 4.5 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 20 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 20 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 21 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 21 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 8.6 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 8.6 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ