Επιδοματα

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει αύριο τα οικογενειακά επιδόματα

Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 θα καταβληθούν σε 21.522 δικαιούχους το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων (Ν. 4093/2013) και το Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών

Αύριο καταβάλλονται τα παλαιά οικογενειακά επιδόματα

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί πληρωμή των παλαιών οικογενειακών επιδομάτων και αφορά σε 2.241 δικαιούχους.

Διορθώσεις για τα οικογενειακά επιδόματα

Από σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013, δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης σε όσους έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την Αίτηση-Δήλωση Α21.

Την Πέμπτη καταβάλλονται τα οικογενειακά επιδόματα από τον ΟΓΑ

H καταβολή των νέων οικογενειακών επιδομάτων, του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων (Ν. 4093/2012) και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών (Ν. 4141/2013) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 .

Την Τετάρτη θα καταβληθούν τα νέα οικογενειακά επιδομάτα

Θα ακολουθήσουν και άλλες καταβολές οικογενειακών επιδομάτων στους υπόλοιπους δικαιούχους, σύμφωνα με την πορεία των οριστικών εκκαθαρίσεων που θα μας διαβιβάζεται από την Γ. Γ. Π. Σ.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των παλαιών οικογενειακών επιδομάτων

Η πληρωμή αυτή αφορά σε δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί πριν την κατάργηση των επιδομάτων και δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Την Τετάρτη θα καταβληθούν τα νέα οικογενειακά επιδομάτα

Την ερχόμενη Τετάρτη 24 Ιουλίου θα καταβληθούν στους πρώτους 39.381 δικαιούχους, τα νέα οικογενειακά επιδόματα, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών.

Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για τα οικογενειακά επιδόματα

Συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για τα οικογενειακά επιδόματα .