Επιδοτησεις

Νέες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 7/3/2013 έγινε η πληρωμή Μέτρου 121 Σχέδια Βελτίωσης και για το Μέτρο 112 του ΠΑΑ.