Εργατες

Καθορισμός του ανωτάτου αριθμού αδειών για εργασία

Ο αριθμός των συνολικά 7.147 θέσεων εργασίας είναι υπερβολικός για της απαιτήσεις του νομού .

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών

Επιπλέον 20.215 άδειες διαμονής με σκοπό την εργασία στην χώρα μας για αγρεργάτες τρίτων χωρών την διετία 2017-2018 .

Τήρηση βιβλίου απασχολούμενου προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία

Το Βιβλίο θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.),.

Διατήρηση του εργόσημου για τους αλλοδαπούς εργάτες γης

Με ιδιαίτερη έμφαση συζητήθηκε το θέμα της εποχικής εργασίας Αλβανών πολιτών, οι οποίοι εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό.

Ασφάλιση στον ΟΓΑ των παράτυπα αγρεργατών γης

Κάλυψη κενών θέσεων για εξαρτημένη και εποχική εργασία εργατών γης, βοσκών και μελισσοκόμων , με σκοπό την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών της αγροτικής οικονομίας.

Το καθεστώς εργασίας και ασφάλισης των αλλοδαπών εργατών γης

Η διαδικασία καθορισμού των όγκων εισδοχής για εργασία (εξαρτημένη, εποχιακή, αλιεργάτες και απασχόληση υψηλής ειδίκευσης) στην Ελλάδα.

Εξαίρεση της Κρητης από την αδειοδότηση για εργασία και ασφάλιση αλλοδαπών εργατών γης

Εργατών γης τρίτων χωρών, που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής καθώς και άλυτα φορολογικά θέματα.

Αυξήθηκαν οι άδειες παραμονής αλλοδαπών εργατών γης

Αύξηση στον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών όσον αφορά τα έτη 2015 και 2016.

Εγκύκλιος για την απασχόληση στον αγροτικό τομέα παράτυπα διαμενόντων μεταναστών

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται με αυστηρή χρονική προτεραιότητα υποβολής.

Πως μπορούν οι αγρότες να απασχολήσουν νόμιμα, παράνομους μετανάστες

θεσπίζεται διαδικασία με την οποία, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα αριθμητικά όρια μετακλητών εργατών γης