Φύση


Να στηρίξει η Ευρώπη τις κοινές υποχρεώσεις στα θέματα προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας

Συμπερασματικά επανέλαβε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την ευθύνη να καλύψει καθυστερήσεις χρόνων στην προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας .