Γεωργικα

Ειδήσεις

Νέα τροποποίηση για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Νέα τροποποίηση για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»


Η επιτροπή αυξάνει την εθνική στήριξη προς τους γεωργούς έως και 25 000 ευρώ

Νέοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή αυξάνει την εθνική στήριξη προς τους γεωργούς έως και 25 000 ευρώ.

Πραγματικός κίνδυνος η γεωργία πολλαπλών ταχυτήτων

Πραγματικός κίνδυνος η γεωργία πολλαπλών ταχυτήτων.

ΕΕ: 191 εκατ. ευρώ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων

191 εκατ. ευρώ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

ΕΙΜΑΙ International 2018

ΕΙΜΑΙ International 2018( Διεθνής Έκθεση Γεωργικών και Κηποτεχνικών Μηχανημάτων).

Κομισιόν: 172 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ενωσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει χρηματοδότηση ύψους 172,5 εκατ. ευρώ από τον γεωργικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

ΕΚΑΓΕΜ: Στα σχέδια βελτίωσης και οι Έλληνες κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων

Η  ΕΚΑΓΕΜ με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης διέγνωσε τα σοβαρά προβλήματα, που θα συνεπάγονταν για τον κλάδο ενδεχόμενη απόπειρα εφαρμογής της, αφού δεν έχουν προετοιμαστεί από το Κράτος οι κατάλληλες υποδομές .

Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ παραμένουν υψηλές

Αυτό συνιστά αύξηση κατά 3,7 % έναντι του Απριλίου 2017.