Γεωργικα

Ειδήσεις

Σε διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Να συμμετάσχουν σε αυτήν προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό επικαιροποιημένο κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

200 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ

Επιδοτήσεις

200 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 200,9 εκατ. ευρώ το 2020 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης.


Νέα τροποποίηση για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Νέα τροποποίηση για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία Χανίων για την χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Σε κάθε περίπτωση ο επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες.

Αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης 4.2.1 για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Αναρτήθηκε ο προσωρινός κατάλογος με τους δυνητικούς δικαιούχους.

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Αχλαδιά

Γεωργικές Προειδοποιήσεις για την Αχλαδιά.

Η επιτροπή αυξάνει την εθνική στήριξη προς τους γεωργούς έως και 25 000 ευρώ

Νέοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή αυξάνει την εθνική στήριξη προς τους γεωργούς έως και 25 000 ευρώ.

Πραγματικός κίνδυνος η γεωργία πολλαπλών ταχυτήτων

Πραγματικός κίνδυνος η γεωργία πολλαπλών ταχυτήτων.

ΕΕ: 191 εκατ. ευρώ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων

191 εκατ. ευρώ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.