Γης

Ειδήσεις

Πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος καταγραφής των εργατών γης

Συνάντηση εκπροσώπων ΔΟΕΠΕΛ με τον κ. Παναγιώτη Δουφεξή, (Διευθυντή Γραφείου Υπουργού Εργασίας).


Ρύθμιση διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια

Επίσης καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής, για εργασία πολιτών τρίτων χωρών, ανά μορφή εργασίας και ειδικότητα για κάθε Περιφέρεια, για τα έτη 2019 και 2020.

Χωρίς εργάτες γης η Λάρισα με την νέα ΚΥΑ

ΚΥΑ περί καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020 στην οποία δεν συμπεριλήφθηκε η Περιφερειακή ενότητα Λάρισας.

Oι μετανάστες αποτελούν το 90% της μισθωτής εργασίας στην Ελληνική γεωργία

Στην Ελλάδα οι μετανάστες έχουν καλύψει τα κενά στην τοπική απασχόληση και κρατούν τους μισθούς στη γεωργία σε χαμηλά επίπεδα

Προεδρικό Διάταγμα για τις χρήσεις γης

Το νέο σύστημα κατηγοριοποίησης των χρήσεων γης ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και νέες ανάγκες.

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2017 για εργάτες γης

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών που έχουν παρακρατηθεί το 2017 μέσω εξαργύρωσης εργοσήμου π. ΟΓΑ.

Καθορισμός του ανωτάτου αριθμού αδειών για εργασία

Ο αριθμός των συνολικά 7.147 θέσεων εργασίας είναι υπερβολικός για της απαιτήσεις του νομού .