Ηλεκτρικο

Ειδήσεις

Αυξανόμενα τα κίνητρα και για το ελληνικό κοινό, ώστε να στραφεί στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Η έκθεση αυτοκινήτου της Αθήνας «Αυτοκίνηση 2019» και τα πολλά ηλεκτρικά μοντέλα δίνουν το στίγμα της νέας εποχής.


Επανασυνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος

Τη δυνατότητα επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν αποσυνδεθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Επανασύνδεση 3.800 οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος

Το ποσό των 11,1 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε αρχικώς μεταφερθεί στον ειδικό λογαριασμό επανασυνδέσεων, αξιοποιήθηκε στο σύνολό του καλύπτοντας 2.947 νοικοκυριά.

Παρεμβάσεις για την επανασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος

Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

Επανασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος

Τη δυνατότητα επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, για καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Ηλεκτρικό ρεύμα από τριαντάφυλλο

Το πρώτο ζωντανό φυτό, ένα τριαντάφυλλο, που διαθέτει ενσωματωμένα ηλεκτρονικά σύρματα και κυκλώματα, έτσι ώστε να λειτουργεί ως υπερ-πυκνωτής

Γ. Σταθάκης: Καμία αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος

Οι οφειλές για ΥΚΩ ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ και να εξομαλυνθεί το πρόβλημα.

Συνεδρίαση Αγροτικού Εξηλεκτρισμού

Την κατάρτιση συμπληρωματικού προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για το έτος 2016.