# ΙΕΛΚΑ

Σημάδια ανάκαμψης στο λιανεμπόριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σημάδια ανάκαμψης στο λιανεμπόριο

Η μείωση των πωλήσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας η οποία συνολικά έφτασε σχεδόν το 25% οδήγησε πολλές τις εταιρείες του κλάδου σε συρρίκνωση.
Προσδιοριστικοί παράγοντες της τελικής τιμής πώλησης των προϊόντων στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσδιοριστικοί παράγοντες της τελικής τιμής πώλησης των προϊόντων στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων

Η δομή τιμής στο σημείο πώλησης για τα προϊόντα του λιανεμπορίου τροφίμων έχει διαφοροποιηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και έχει ενδιαφέρον να αξιολογηθεί σε ποιους παράγοντες οφείλεται η τελική διαμόρφωση της τιμής.