# ΚΑΠΠΑΡΗ

Καλλιέργεια κάππαρης
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Καλλιέργεια κάππαρης

Η κάππαρη είναι ένα πολυετές θαμνώδες φυτό, το οποίο καλλιεργείται για τους ανθοφόρους οφθαλμούς, οι οποίοι συλλέγονται πριν ανοίξουν.