Καταναλωτές

Οικονομία

Millennials/Xennials – οι καταναλωτές της επόμενης δεκαετίας

Το ΙΕΛΚΑ στο πλαίσιο των ερευνών καταναλωτών πραγματοποίησε μελέτη εστιασμένη στη γενιά των millennials ή generation Y.


ΙΟΒΕ: «Ανάκαμψη του οικονομικού κλίματος, βελτίωση και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Απρίλιο»

Η εξέλιξη, όμως, των προσδοκιών τους επόμενους μήνες θα εξαρτηθεί κατά κρίσιμο τρόπο από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν για την πορεία της ίδιας της οικονομίας εκτός του προγράμματος.

Οι καταναλωτές αποφασίζουν με κριτήριο πρωτίστως τις τιμές

Τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές "βλέπουν" ως κυρίαρχη αιτία για τη φοροδιαφυγή σχεδόν εννέα στους δέκα επιχειρηματίες (ποσοστό 86%) .

Νέα συμφωνία για τους καταναλωτές

Η Επιτροπή ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών της ΕΕ και την επιβολή του νόμου

Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Ο καταναλωτής δεν είναι μόνο ένα υποκείμενο δικαιωμάτων, ούτε απλά ένα πρόσωπο που χρήζει προστασίας.

Προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών

Πρώτα σε επικινδυνότητα παιχνίδια και αυτοκίνητα

"Ο καταναλωτής δεν αξιολογεί ένα προϊόν μεμονωμένα, αλλά συγκριτικά"

Ο καταναλωτής είναι έτοιμος να υιοθετήσει τις ανθεκτικές ποικιλίες σταφυλιών, αν είναι καλά ενημερωμένος

Ασφαλέστερες και πιο καινοτόμες ηλεκτρονικές πληρωμές προς όφελος των καταναλωτών

Η Επιτροπή θέσπισε σήμερα κανόνες που θα καταστήσουν ασφαλέστερες τις ηλεκτρονικές πληρωμές σε καταστήματα και στο διαδίκτυο.