Κιλκις

Ειδήσεις

Αγνοούμενα βοοειδή από εκμετάλλευση θετική στη Βρουκέλλωση στο Κιλκίς

Επειδή τα ζώα αυτά προέρχονται από εκτροφή χαμηλού υγειονομικού καθεστώτος ως προς τη βρουκέλλωση και τη φυματίωση.


Διορθωτικές ενέργειες της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» στο Κιλκίς

Οι καταστάσεις ανάρτησης πληρωμής κι απορριπτόμενων θα αναρτηθούν από 20/12/2017.

Πληρωμές νιτρικών στο Κιλκίς

«Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών»,

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας στην Καστοριά, στην Ηλεία , στο Κιλκίς και στον Έβρο

Μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης.

Πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας στο Κιλκίς

Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν τα ονόματα 3 δικαιούχων και η συνολική αξία του καταβαλλόμενου ποσού ανέρχεται στα 19924,67 ευρώ.

Πληρωμή σε σακχαρότευτλα και αυτόχθονες φυλές στο Κιλκίς

«Διατήρηση Απειλούμενων Αυτοχθόνων Φυλών Αγροτικών Ζώων» .

Πληρωμές βιολογικής γεωργίας στο Κιλκίς

Η Κατάσταση Απορριπτόμενων της Δράσης 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν.

Πληρωμές για τα νιτρικά στο Κιλκίς

«Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν σχετικά.