Κλιματική αλλαγή

«Κλιματική αλλαγή – Μεταρρυθμίσεις – Ασφάλεια»

Μίλησε για την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και τη δημιουργία ενός ισχυρού θεσμού για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

«Κλιματική Αλλαγή, Επιστήμη, Πολιτεία και Πολίτες»

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία πραγματικότητα με επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.

Greenpeace - Κλιματική απειλή: ούτε τα μισά δεν κάνουμε

Η αξιοπρόσεκτη μείωση των εκπομπών CO2 που πραγματοποιείται ως το 2030 οφείλεται κυρίως στην απόσυρση (μερικών) λιγνιτικών μονάδων και αντικατάστασής τους με ΑΠΕ

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία

Συνεπώς το φάσμα των ερωτήσεων που απαντά καλύπτει χώρους που αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων, στο «biosecurity» και στις προσαρμογές των οργανισμών αλλά και των συστημάτων παραγωγής στην κλιματική αλλαγή.

Σ. Φάμελλος: “Η κλιματική αλλαγή επιβάλλει νέο τρόπο σκέψης και νέα εργαλεία”

«Η ανθεκτικότητα και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι τόσο στόχοι όσο και προτεραιότητες για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-27, με σημαντική ενίσχυση όσον αφορά τις ίδιες τις δράσεις και τα μέτρα προσαρμογής, αλλά και την κλιματική θωράκιση νέων έργων και υποδομών».

Ημερίδα για την κλιματική αλλαγή

Ημερίδα με θέμα: <<Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών>>.

Προκήρυξη Μελετών σχετικές με δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή

Πληροφόρηση και την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προκήρυξη τριών θεματικών μελετών αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020.

Προχωράει η μελέτη για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Συζητήθηκε η μέχρι τώρα εξέλιξη του έργου και παρουσιάστηκε από τον ανάδοχο η μεθοδολογία και η εφαρμογή του κλιματικού μοντέλου.

Σ. Φάμελλος: “Δεν χωρά εφησυχασμός της Ευρώπης στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής”

Στο ίδιο πνεύμα, η Ελλάδα χαιρέτισε επίσης την πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, η οποία θέτει στόχους για το 2025 και για το 2030.

Σ. Φάμελλος; «Έγκριση πιλοτικού ελληνικού έργου LIFE IP, 14,2 εκατομμυρίων ευρώ, για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»

Είναι επιτακτική η αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την αλλαγή του κλίματος και είναι ένας τομέας όπου χρειάζεται να δοθεί περαιτέρω ώθηση στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.