Κτηνοτροφικές

Ειδήσεις

Νέες ποτίστρες σε κτηνοτροφικές περιοχές του Δήμου Πύλης κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σε κατασκευή νέων ποτιστρών για τις ανάγκες κτηνοτροφικών μονάδων στην Τοπική Κοινότητα Μηλιάς και σε άλλες περιοχές του Δήμου Πύλης προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Δόθηκε παράταση για την νομιμοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Προθεσμίες

Δόθηκε παράταση για την νομιμοποίηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας οι κάτοχοι των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν έχουν αδειοδοτηθεί κινδυνεύουν με επιβολή Διοικητικών και Οικονομικών Κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Χρηματοδότηση 4,5 εκ. ευρώ για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις και φωτοβολταϊκά συστήματα σε μετακινούμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

«Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου», με προϋπολογισμό 4.500.000 ευρώ. 

Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 17/9/2018/ ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Ενημέρωση για λήψη μέτρων βιοπροφύλαξης εισόδου ασθενειών σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Φροντίζετε να έχετε απολυμαντική τάφρο για τα οχήματα στην είσοδο-έξοδο των εκμεταλλεύσεων πάντα γεμάτη με απολυμαντικό υγρό.

Η ρύπανση στα κανάλια του ΤΟΕΒ οφείλεται στις κτηνοτροφικές μονάδες

Σύμφωνα με τον ΓΟΕΒ Παμίσου οι καλλιεργητές έχουν ενημερωθεί ότι δεν πρέπει να αρδεύουν από τις αποστραγγιστικές τάφρους.

Πρέπει να δημιουργήσουμε οικονομικά βιώσιμες αγροτικές-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Η καινοτομία είναι ένας βασικός μηχανισμός ανάπτυξης της οικονομίας, που διαδραματίζει καίριο ρόλο για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.