# ΛΑΣΙΘΙ

«Κατασκευή του διαφράγματος-πέτασμα τσιμεντενέσεων πηγών Μαλαύρας Λασιθίου»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Κατασκευή του διαφράγματος-πέτασμα τσιμεντενέσεων πηγών Μαλαύρας Λασιθίου»

Με το παρόν έργο, κατασκευάστηκαν οι υπολειπόμενες εργασίες του στεγανού πετάσματος τσιμεντενέσεων κάτω από το ήδη κατασκευασμένο διάφραγμα των πηγών Μαλαύρας Ν. Λασιθίου Κρήτης.