Μεταποιηση

Χρήσιμα

Eπενδυτικά σχέδια υδατοκαλλιεργειών, μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων & αλιείας

Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων» .


Αναρτήθηκε ο προσωρινός κατάλογος με τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης 4.2.2

Για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό

Σταθερή ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα της Ελλάδας

Ως προς τις τιμές, η επιβάρυνση κόστους για τους παραγωγούς αγαθών αυξήθηκε με τον βραδύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο του 2016.

Αντιδράσεις παραγωγών και μεταποιητών ακτινίδιων

Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει και οι τιμές – λόγω και της μειωμένης παραγωγής- κυμαίνονται επί του παρόντος, άνω των 55 λεπτών ανά κιλό.

Έγκριση 42 έργων μεταποίησης προϊόντων αλιείας ύψους 40,5 εκατ. ευρώ

Συνολικά εγκρίθηκαν 42 έργα με επιλέξιμο 40.513.817,46 € και 23.610.359,75 € Δημόσιας Δαπάνης.

Ξεκίνησε η αξιολόγηση αιτήσεων στήριξης για τη Μεταποίηση

Στη Δράση 4.2.1 υποβλήθηκαν 502 αιτήσεις, συνολικής αιτούμενης δημόσιας ενίσχυσης 574.201.491,80 ευρώ.