Μινερβα

Η ΠΕΝΑ συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που πραγματοποίησε η Μινέρβα

Το πρόγραμμα περιελάμβανε την εφαρμογή καλών γεωργικών πρακτικών στην ελαιοκαλλιέργεια με οφέλη για τη φύση, τους αγρότες και το προϊόν, μέσω της αειφόρου ανάπτυξης.

Η ΜΙΝΕΡΒΑ στηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας

Η Μινέρβα Ελαιουργική δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Ακαδημία Αγροτών για την Αειφορία του Ελληνικού Χωριού.