# ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ

Πληρωμές για τη «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Πληρωμές για τη «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής εκκαθάρισης του έτους 2018 και έχουν αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για περαιτέρω ενέργειες.