Ομάδες

Τροποποίηση της ΥΑ για αναγνώριση των ομάδων παραγωγών

Ως Ομ.Π. αναγνωρίζονται αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών ή νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Ομάδες Παραγωγών: Ολοκληρώνεται και υπογράφεται άμεσα η ΥΑ για τη νομική τους υπόσταση

Οι ομάδες – οργανώσεις παραγωγών, αποτελούν μία ευκαιρία προκειμένου να ξεπεραστούν οι χρόνιες αδυναμίες και να εκσυγχρονιστεί η ελληνική γεωργία.

Τα δικαιολογητικά και οι αλλαγές για την Αναγνώριση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών

Μέλη αναγνωρισμένων Ομ.Π, Ο.Π και Ε.Ο.Π., εφόσον θελήσουν να αποχωρήσουν από αυτές, απαγορεύεται να εγγραφούν σε άλλη Ομ.Π., Ο.Π. και Ε.Ο.Π.

Σε διαβούλευση το σχέδιο της ΥΑ για τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

Το Μέτρο, ύψους 25 εκ. €, απευθύνεται σε νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών.