Οπεκεπε

Επιδοτήσεις

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1 εκατ. ευρώ

Αφορά πληρωμές σε δωρεάν διανομή γάλακτος και φρούτων, ανειλημμένες υποχρεώσεις, ελαιουργικούς φορείς κ.α.


Πληρώθηκαν βιολογικά και νιτρορύπανση

Αφορούν πληρωμές σε νιτρορύπανση, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, κομφούζιο, γενετικούς πόρους κ.α.

Κατανομή βοσκοτόπων

Από 2/12/2019 και για 30 ημερολογιακές ημέρες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ.Α.Ο.Κ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 13 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ντρορύπανση, κομφούζιο,γενετικούς πόρους, Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων,ανειλημμένες υποχρεώσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: μετακόμιση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Λόγω της μετακόμισης η εξυπηρέτηση των δικαιούχων δεν θα είναι δυνατή κατά τις παραπάνω ημέρες.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 991 χιλ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε βιολογική γεωργία, ανειλημμένες υποχρεώσεις, μέτρο 19,4.

ΟΠΕΚΕΠΕ: υποβολή ενστάσεων για την τηλεπισκόπηση

Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών.

«Να απλοποιηθούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ»

Ο κ. Βορίδης επεσήμανε ότι τα μέλη της νέας διοίκησης διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που εγγυώνται την ομαλή συνέχεια της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ .