Οπεκεπε

Επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: πληρωμές ύψους 777 χιλ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές αμειψισποράς, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας.


ΟΠΕΚΕΠΕ: νέες πληρωμές

Οι πληρωμές αφορούν αναδιάρθρωση, αμπελώνων, διανομή γάλακτος, καθεστώς βασικής ενίσχυσης ,νέους γεωργούς,πράσινη ενίσχυση, συνδεδεμένες.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορήγηση Συνδεδεμένων Ενισχύσεων Έτους 2019

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταβάλλει σήμερα άμεσες ενισχύσεις για τις αιτήσεις έτους 2019, συνολικού ποσού 60.430.371,65 ευρώ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Υποβολή των αιτήσεων θεραπεία για το εθνικό απόθεμα

Η αίτηση θεραπείας υποβάλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.6 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 319.257,77 €

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και την ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: για τη συμμετοχή του στην 28η AGROTICA

Ενημέρωσαν τους επισκέπτες αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου και πληρωμών των ενισχύσεων από τα Ευρωπαϊκά Γεωργικά Ταμεία

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 738.099,10 €

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στην και στην βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών