Οπεκεπε

ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ: Στο ΟΣΔΕ της νέας εποχής…ο βασιλιάς είναι γυμνός

Το ΟΣΔΕ να επιστρέψει πίσω στο σπίτι του, στον ΟΠΕΚΕΠΕ δηλαδή, μακριά από μεσάζοντες και αεριτζήδες.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1,2 εκατ. ευρώ

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως ενισχύσει; για την γεωργία, το κλίμα και το περιβάλλον.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.5 εκατ. ευρώ

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως βιολογική γεωργία, νιτρορύπανση, κομφούζιο, ανειλημμένες υποχρεώσεις.

ΟΠΕΚΕΠΕ: έως σήμερα η παράταση προσφυγών για τα βιολογικά

Δίνεται παράταση υποβολής ενδικοφανών προσφυγών έως και την Πέμπτη 25-7-2019.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιτόπιοι έλεγχοι για το Μέτρο 10

Δράσεων:Μέτρο 10: «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»

Ποιοι δικαιούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις

Διαχείριση και τον έλεγχο των συνδεδεμένων ενισχύσεων που αποτελούν εθνική επιλογή της χώρας μας.

Κενό το Ολοκληρωμένο Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στα «σκοτεινά υπόγεια» του ιδιώτη «μηχανογράφου» 620.000 αιτήσεις παραγωγών, γεμάτες ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3,9 εκατ. ευρώ

Οι πληρωμές αφορούν κυρώς την βιολογική γεωργία και ενισχύσεις γιατην γεωργία.

Πληρωμές για τις αυτόχθονες φυλές

Πληρωμή εκκαθάρισης Διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων έτους 2018.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1,1 εκατ ευρώ

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως την βιολογική γεωργία και ενισχύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στην βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών.

Εκκαθάριση πληρωμής αιτήσεων δικαιούχων του Μ11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”

Οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.