Οπεκεπε

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 22.3 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές de minimis, ανειλημμένες υποχρεώσεις,προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας κ.α.

Ανάρτηση αποτελεσμάτων ελέγχου μέσω Τηλεπισκόπησης

Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.7 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, διαχείριση καπνού, γενετικοί πόροι, ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.α. 

Το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ "μπλόκαρε" 23.675 ΑΦΜ για επανέλεγχο και δεν πήραν εξισωτική

Πραγματοποιήθηκε  η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης του 2019 στους δικαιούχους κατοίκους της υπαίθρου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά το σύστημα "μπλόκαρε" 23.675 ΑΦΜ.

Επιστολή στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τους Κτηνοτρόφους της Περιφέρειας Αν.Μ.Θράκης

Με την κακή οικονομική κατάσταση των Ελλήνων κτηνοτρόφων, ο τρόπος εφαρμογής αλλά και οι αναδρομικές ποινές που βεβαίωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι η χαριστική βολή.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 15 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ανειλημμένες υποχρεώσεις,υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, γενετικούς πόρους, πρόωρη συνταξιοδότηση κ.α.

Καθορίστηκε ο συντελεστής για τον υπολογισμό της ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας

Υπολογισμό της ενίσχυσης γεωργών νεαρής ηλικίας για το έτος αιτήσεων 2019.

Καταβολή ενίσχυσης για τη Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Ξεκίνησε, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, η διαδικασία καταβολής ενισχύσεων που αφορούν αιτήματα προκαταβολής δικαιούχων.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 20.7 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε βιολογική γεωργία, ανειλημμένες υποχρεώσεις,γενετικούς πόρους,διανομή φρούτων και γάλακτος, μεταφορικά στο Αιγαίο, Μέτρο 6.3, Μέτρο 19.4 κ.α.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1 εκατ. ευρώ

Αφορά πληρωμές σε δωρεάν διανομή γάλακτος και φρούτων, ανειλημμένες υποχρεώσεις, ελαιουργικούς φορείς κ.α.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.4 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε βιολογική κτηνοτροφία, αναδιάρθρωση αμπελώνων, γενετικούς πόρους, μέτρο 19.4, βελτίωση και εμπορία μελιού κ.α.