# ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνάντηση ΑΑΔΕ - ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνάντηση ΑΑΔΕ - ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η διερεύνηση της δυνατότητας διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των δύο φορέων .
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές  ύψους 3.5 εκατ. ευρώ
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.5 εκατ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, μέτρο 9, δωρεάν διανομή γάλακτος, ενιαία ενίσχυση, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία κ.α.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης για την «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»
ΧΡΗΣΙΜΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης για την «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»

Να προβούν σε καταχώρηση και ηλεκτρονική υποβολή του Πιστοποιητικού Εφαρμογής Βιολογικής Γεωργίας στο πληροφοριακό σύστημα της Δράσης μέχρι τις 29/07/2020.