Παραγωγη

Εως 25.000 τόνους αναμένεται να φτάσει η φετινή παραγωγή ελαιόλαδου στην Τριφυλία

Τα εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου, τόσο σε οξύτητα και αρώματα

Πληρωμές για την παραγωγή καπνού στην Πιερία

«Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού » για το έτος 2016.

Σταθερή η παραγωγή ρυζιού στην ΕΕ

Η παγκόσμια παραγωγή ρυζιού το 2017/2018 ήταν σχεδόν ίση με την παραγωγή ρεκόρ του προηγούμενου έτους.

Οι υπόχρεοι καταβολής του Τέλους ∆ιατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του Τέλους Διατήρησης έτους 2016 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αντίστοιχης άδειας παραγωγής.

Πληρωμές για την παραγωγή καπνού στην Πιερία

«Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού » για το έτος 2015.

Πληρωμές για την παραγωγή καπνού στην Θεσσαλονίκη

Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν 4 δικαιούχους γεωργούς με συνολικό ποσό πληρωμής 3.524,58€.

Έλεγχοι από το ΥΠΑΑΤ σε εκμεταλλεύσεις ορνίθων ωοπαραγωγής

Διενέργεια δειγματοληψίας στα πλαίσια Επισήμου Ελέγχου από επιθεωρητές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σε εκμετάλλευση ορνίθων ωοπαραγωγής

Μείωση κατά 10% καταγράφεται στη παραγωγή αραβοσίτου

Το εγχώριο σύστημα τιμών επηρεάζεται και από τις εισαγωγές σιτηρών.

Σποροπαραγωγή μηδικής

Η μηδική (medicano sativa) είναι σταυρογονιμοποιούμενο φυτό, εντομόφιλο.

Εξόφληση παραγωγής η/ε από ΑΠΕ Ιουλίου 2017

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2017.

Πληρωμές για την παραγωγή καπνού στη Λάρισα

Οτι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 2016 των αρ. προσκλήσεων 4539/2-4-2012, 4541/2-4-2012, 5597/11-3-2013 και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.