# ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Έλεγχοι από το ΥΠΑΑΤ σε εκμεταλλεύσεις ορνίθων ωοπαραγωγής
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Έλεγχοι από το ΥΠΑΑΤ σε εκμεταλλεύσεις ορνίθων ωοπαραγωγής

Διενέργεια δειγματοληψίας στα πλαίσια Επισήμου Ελέγχου από επιθεωρητές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής σε εκμετάλλευση ορνίθων ωοπαραγωγής