# ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε 14 έργα
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε 14 έργα

Στόχος μας είναι να προχωρούμε με σύντομες και διαφανείς περιβαλλοντικές αδειοδοτικές διαδικασίες των επενδύσεων προκειμένου να πετύχουμε τη  βιώσιμη ανάπτυξη με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω έργων.
Απάντηση  Σ. Φάμελλου στον Δήμαρχο Λαγκαδά σχετικά με το Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαγκαδά
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Απάντηση Σ. Φάμελλου στον Δήμαρχο Λαγκαδά σχετικά με το Πάρκο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαγκαδά

Όσα έγιναν αυτή την τετραετία για την ανακύκλωση στην Ελλάδα έχουν αναγνωριστεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορεί να τα σκιάσει ο Δήμαρχος Λαγκαδά. 
Προτάσεις της ΕΕ για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέων και ανακαινισμένων κτιρίων
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Προτάσεις της ΕΕ για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων νέων και ανακαινισμένων κτιρίων

Τα βιώσιμα κτίρια είναι λιγότερο δαπανηρά ως προς τη λειτουργία και τη συντήρηση και έχουν, επίσης, θετικές συνέπειες για την υγεία και την ευεξία των χρηστών τους.
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης των ροών εργασίας και εγγράφων/εντύπων των διαδικασιών επιτυγχάνεται η σύντμηση του απαιτούμενου χρόνου γεγονός που διευκολύνει τους υποψήφιους φορείς υλοποίησης έργων.