Περιοχες

Χρήσιμα

Έκδοση αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης και ένταξη πράξεων στο υπομέτρο 7.1

«Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές» .


Εκπόνηση μελετών για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη Γεωργία

Αγροτικές περιοχές της χώρας, με σημαντικές καλλιεργούμενες εκτάσεις ή/και βοσκοτόπους, που βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας.

Παρέμβαση για τον αποκλεισμό οικισμών από χάρτη μειονεκτικών περιοχών

Εξέθεσα μέσω της επιστολής μου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές στον κύριο Υπουργό.

Ο νέος χάρτης των μειονεκτικών περιοχών της χώρας μας

Ο αριθμός των δικαιούχων Εξισωτικής Αποζημίωσης στις μειονεκτικές περιοχές με τη νέα οριοθέτηση θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Διευρύνουμε τα κριτήρια για την επαναχάραξη των μειονεκτικών περιοχών

Τη διεύρυνση των κριτηρίων με βάση τα οποία θα γίνει η οριοθέτηση των μειονεκτικών περιοχών και των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.

Τεράστιο πλήγμα για τους αγρότες ο νόμος για τις μειονεκτικές περιοχές

Η περιοχή της Φλώρινας και ο αγροτικός κόσμος  θα χάσει εκατομμύρια ευρώ, από 10 εκατομμύρια και πάνω.

Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους ΦΔΠΠ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 11 Μαϊου 2018 και ώρα 14.00.

"Όλες οι προστατευόμενες περιοχές του φυσικού περιβάλλοντος εντάσσονται σε φορείς"

Κλείσαμε τις υποχρεώσεις της χώρας όσον αφορά την οριοθέτηση των περιοχών .